Vanuit mijn oude vak; ambtelijk secretaris voor ondernemingsraden, heb ik ervaring in het opnemen en uitwerken van verslagen.
Het waren verslagen van:
■ vergaderingen,
■ studie en conferentiedagen,
■ jaarverslagen

Ik kan een secretaris van een vereniging daardoor tot veel steun zijn.
Voor situaties waar verslagen voor gemaakt moeten worden zoals bijvoorbeeld werkgroepen of commissies kan ik helpen bij hun verslaglegging.

Ik neem ter plekke de vergadering op en binnen enkele dagen hebben alle leden van de vergadering of werkgroep cq commissie het verslag in hun e-mailbox liggen.

 

Links staat de link naar de het jaarverslag 2014 Abvakabo FNV afdeling Achterhoek

© van-mosseveld.nl (design 2013)